Alergologie a klinická imunologie

 

Ordinační hodiny:   Tel: 277 000 222
Středa

7.00 - 13.00

13.00 - 15.00 jen pro zvané, administrativa

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.
Pátek 7.00 - 10.00 MUDr.Petr Strnad
Pátek

7.00 - 13.00

13.00 - 15.00 jen pro zvané, administrativa

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc

Pouze pro objednané pacienty.

Poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem pracovní doby.

 

Objednávejte se telefonicky (v odpoledních hodinách), nebo na emailu: recepce@poliklinikapalmovka.cz

  • Kapacita ordinace MUDr. Strnada je vyčerpaná.
  • Volná kapacita je k MUDr. Vančíkové

Oddělení alergologie poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s alergickými chorobami. Centrum klinické imunologie se věnuje léčbě nemocných s poruchami imunity. Mezi nemoci, které jsou vyvolané poruchou imunitních mechanismů, patří především alergie, imunodeficience primární i sekundární a také autoimunitní onemocnění orgánová a systémová.

Poliklinika Palmovka poskytuje preventivní léčebnou i dispenzární péči pro všechny typy alergických onemocnění i pro astmatiky, spolupracujeme s klinikou FN Motol, využíváme služeb špičkových laboratoří. Péče je zajištěna lékaři na nejvyšší možné úrovni v odbornosti alergologie a klinické imunologie.

Ordinují 

MUDr. Petr Strnad

MUDr. Petr Strnad

MUDr. Strnad je uznávaný alergolog pracující ve fakultní nemocnici Praha - Motol s atestací na odbornosti: pediatrie I, pediatrie II, alergologie a klinická imunologie. Má dlouholetou praxi v oblasti alergologie a imunologie. Je členem české a americké alergologické společnosti, autorem mnoha odborných publikací. Přednáší na zahraničních kongresech, provádí výukovou činnost mediků, léčí podle nejnovějších poznatků a metod v alergologii a imunologii. Specializace pro děti i dospělé.

MUDr.Vančíková

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

MUDr. Vančíková pracuje jako alergolog, imunolog a plicní lékař na poliklinice Palmovka od roku 2018. Promovala na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce1986. Poté byla postgraduální studentkou imunologie v Československé akademii věd. od r. 1995 pracovala na oddělení klinické imunologie na Bulovce a v r. 1997 nastoupila na 1. dětskou kliniku FN Motol v Praze a stala se odbornou asistentkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2010-12 pracovala na Pediatrické klinice IPVZ  fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, 2012-2015 byla primářkou dětského oddělení v Hořovicích a od  r. 2015 pracuje na Klinice dětského a dorostového lékařství  VFN a 1. LF UK na Karlově v Praze. Dlouhodobě se odborně specializuje na alergologii a imunologii a dětskou pneumologii.

Dr. Vančíková má 3 děti, jejími zálibami je sport – jízda na kole a běh, zahradničení a chalupaření.  Z cizích jazyků plynně ovládá angličtinu a ruštinu, domluví se i německy.
 

bližší informace o naší paní doktorce naleznete pod odkazem pneumologie

 

 

Alergologie Alergologie Alergologie Alergologie Alergologie

Kontakty

Poliklinika Palmovka
Zenklova 340/22
180 00 Praha 8 - Libeň

3.patro

Přímo u výstupu z metra B – Palmovka

Informace k jednotlivým ordinacím naleznete zde.

Recepce

Call centrum

277 000 222

 

recepce@poliklinikapalmovka.cz

Palmovkamapa