Pneumologie

V této ordinaci nabízíme vyšetření v oboru pneumologie pro děti i dospělé. Provádíme vyšetření Spirometrie, NIOX, Pulzní oxymetrie.

Ordinační hodiny:   Objednávání:

Tel: 277 000 222

Pondělí

Úterý

Úterý 

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

9:00 - 15:00

 

MUDr. Güttlerová Elena - pouze dospělí

MUDr. Balík Ondřej

 

 

MUDr. Balík - dovolená 9.7.

Středa

Pátek

 7:00 - 12:00

 7:00 - 12:00

MUDr. Vančíková Zuzana - pouze děti

 

 

Pouze pro objednané pacienty.

Volné termíny Vám rádi nabídne recepce.

Poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem pracovní doby.

 

Ordinují

MUDr.Vančíková

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

se věnuje dětem v oboru pneumologie a dětem i dospělým v oboru alergologie, imunologie.

   
 

MUDr. Elena Güttlerová

se věnuje pouze dospělým v oboru pneumologie.

 

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. pracuje jako alergolog, imunolog a plicní lékař na poliklinice Palmovka od roku 2018. Promovala na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce1986. Poté byla postgraduální studentkou imunologie v Československé akademii věd. od r. 1995 pracovala na oddělení klinické imunologie na Bulovce a v r. 1997 nastoupila na 1. dětskou kliniku FN Motol v Praze a stala se odbornou asistentkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2010-12 pracovala na Pediatrické klinice IPVZ  fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, 2012-2015 byla primářkou dětského oddělení v Hořovicích a od  r. 2015 pracuje na Klinice dětského a dorostového lékařství  VFN a 1. LF UK na Karlově v Praze. Dlouhodobě se odborně specializuje na alergologii a imunologii a dětskou pneumologii.

Dr. Vančíková má 3 děti, jejími zálibami je sport – jízda na kole a běh, zahradničení a chalupaření.  Z cizích jazyků plynně ovládá angličtinu a ruštinu, domluví se i německy.

Kvalifikace:                

  • 1997 - atestace I. stupně - Pediatrie
  • 2000 - atestace II. stupně - Alergologie a klinická imunologie
  • 2004 - atestace II. stupně - Tuberkulosa a respirační nemoci
  • 2006 - specializovaná způsobilost v oboru Pediatrie
  • 2012 - zvláštní odborná způsobilost v oboru Dětská pneumologie

Postgraduální studium:

2001 obhajoba kandidátské disertační práce na téma: Ontogenetický vývoj slizniční imunity a její vztah k některým imunopatologickým stavům. Licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře: pediatrie, alergologie a klinická  imunologie, tuberkulosa a respirační nemoci.

 

Absolvované stáže:  

  • 1988 - International Summer School of Immunology, Poiana Brasow, Rumunsko
  • 1995 - International Summer School od Immunology, Praha, Česká Republika
  • 2000 - Advanced Educational Program in Immunology of Asthma  Ferrara, Itálie
  • 2006 - Odborná stáž  - bronchologie pro začátečníky IPVZ, Praha
  • 2010-12 - Odborná stáž bronchologie na Pneumologické klinice UK1.LF a TN

Publikace a pedagogická činnost:

Dr. Vančíková je autorkou více než 40 ti odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech, z toho 8 v impaktovaných časopisech. Je autorkou 1 monografie, 3 kapitol v monografiích a 5ti kapitol v učebnicích.

Od roku 1997 učí na lékařských fakultách studenty medicíny pediatrii, alergologii a imunologii, dětskou pnemologii a infekční lékařství. Přednáší také imuologii pro studenty Fakulty přírodních věd UK. Pravideně přednáší na odborných konferencích, 10x byla pozvaným řečníkem.

 

Členství v odborných společnostech:

Česko - slovenská společnost alergologie a klinické imunologie

Česká imunologická společnost

 

 

Pneumologie Pneumologie Pneumologie Pneumologie Pneumologie Pneumologie

Kontakty

Poliklinika Palmovka
Zenklova 340/22
180 00 Praha 8 - Libeň

3.patro

Přímo u výstupu z metra B – Palmovka

Informace k jednotlivým ordinacím naleznete zde.

Recepce

Call centrum

277 000 222

 

recepce@poliklinikapalmovka.cz

Palmovkamapa